top of page

ברחוב סומסום כולם עוסקים בספורט!

צובעים את הדמויות האהובות

ונהנים מ-36 עמודי פעילות כיפית.

· היכרות עם מגוון סוגי פעילות גופנית

· פיתוח מוטוריקה עדינה

· פיתוח יכולת ביצוע משימות


גודל: 24*22 ס''מחוברת 8104 האלופים מרחוב סומסום-- אלבום פעילות וצביעה

15.00 ₪מחיר