top of page

הנחיות לעבודה בחוברת

בחוברת זו תמצאו ציורים לא מושלמים.

חברו את הנקודות בקו לפי סימני החיצים.

לבסוף תקבלו תמונה שלמה שאותה תוכלו לצבוע להנאתכם.

5057 מחברים חץ לחץ – כבוד לכולם

15.00 ₪מחיר

    מוצרים דומים