top of page

הנחיות לעבודה בחוברת

לפניכם ציורים לא מושלמים בנושא זהירות בדרכים.

חברו את הנקודות לפי מסלול החיצים ותקבלו תמונה שלמה שתוכלו גם לצבוע להנאתכם.

5056 מחברים חץ לחץ – אני נזהר בדרכים

15.00 ₪מחיר

    מוצרים דומים