top of page

הנחיות לעבודה בחוברת

חוברת להיכרות ראשונה עם השפה האנגלית.

לומדים לכתוב כל אות לפי הדוגמה.

ללמוד מילים ראשונות.

וצובעים את התמונות.

עבודה מהנה!

5055 צעדים ראשונים באנגלית

15.00 ₪מחיר

    מוצרים דומים