top of page

הנחיות לעבודה בחוברת

בחוברת זו דפים המכילים דוגמאות מסומנות מ-0 עד 11. כל ספרה צמיינת צבע מסויים. ציבעו את הצורות לפי מפתח הצבעים בגב החוברת ותגלו את הציור הנחבא בדף.

ציבעו להנאתכם את כל הציורים.

5039 מספרים וצבעים בפסיפס-צביעה לפי מספר

15.00 ₪מחיר