חוברת זו מכילה תמונות שלמות.

על ידי חיבור הנקודות בדף,

בעקבות סדר המספרים,

תהיה לך תמונה שלמה.

בסיום, תוכלו לצבוע את התמונה.

4001 חיבור הנקודות 1-10

10.00 ₪מחיר